Vrh I našej chovateľskej stanice prišiel na svet 14. marca 2011 - len pár týždňov po presťahovaní do  nášho nového domu v Devínskom Jazere.

Hrdými rodičmi sa stali Rony - Geronimo Lemna Minor a Ch. Bella Modranská perla, obaja v línii po Candy - Ch. Florance Moravské Lázně a v ich rodokmeňoch sa nachádzajú také skvelé mená ako Robin - Ich. Aneridee Crest Creation, Ich. Immenshof Movie Star, ...
Na svet prišli dvaja chlapci (jeden TR a jeden BH) a dve dievčatá (obidve BH). Vybrali sme im mená Indiana Jones, Ikki, I Am Crazy a Isabella.


Kontakt:
Viera Stloukalová, PhD.
Devínske Jazero, Bratislava
tel. 0905-212193
e-mail: lemnaminor@hotmail.com
Po roku sme sa opäť stretli, aby sme sa spolu potešili a oslávili prvé narodeniny.


 

webdesign Crest IT