Špeciálka Klubu chovateľov málopočetných plemien, Nedanovce, 16. 3. 2013

Chodské psy sú na Slovensku vzhľadom na svoj vysoký počet (či skor vzhľadom na počet majiteľov a chovateľov) začlenené do Klubu chovateľov málopočetných plemien. Klub v marci organizoval Špeciálnu výstavu v Nedanovciach, a tak sme tam vyrazili na skusy.

V záplave plemien, ktoré patria pod tento klub sa mohlo stať, že by choďáci došli na rad až po poludní, ale keďže sme mali katalógové číslo 2, dalo sa tušiť, že tentokrát bude poradie plemien iné. Vonku bolo mrazivé chladné ráno - chvíľami svietilo slnko a chvíľami husto snežilo - dnu začalo všetko načas a v príjemnej atmosfére.

Výstavu, ktorá sa konala v malej sále kultúrneho domu (malej - ale na jeden kruh postačujúcej), posudzovala pani Gabriela Ridarčíková. 

 • Otvorenie výstavy
 • V našej triede boli dve sučky
 • Casia z Dašického zátiší
 • technické problémy s číslom
 • pani posudzovateľka mala pochopenie aj k menej skúseným vystavovateľom
 • dve sučky v triede mladých

Hneď po otvorení výstavy sme nastúpil do kruhu spolu s trochu nižšou sučkou Avanti Black Monster, ktorú predvádzal jej majiteľ, pán Zrnek. Priznal sa, že je prvýkrát na výstave - a v predvádzaní to bolo aj poznať - ale aspoň máme ďalší námet na program počas choďáckeho stretnutia na Dubovej (pokiaľ tam pán Zrnek príde). Obidve sučby v triede mladých dostali známku Výborná a na prvom mieste s titulom CAJC sa umiestnila naša hviezdička Casia z Dašického zátiší. Po dvoch CAJC-och z Nitry sme tak splnili podmienky na ziskanie titulu Juniorchampion SR.

 • Pani posudzovateľka vysvetľuje svoje rozhodnutie
 • Avanti Black Monster - V2
 • Casia z Dašického zátiší - V1 CAJC

V strednej triede nastúpila jediná sučka - Ally U třech tůjí, ktorú predvádzala jej Denisa Ciglánová. Sučka dostala známku V1 a titul CAC.

Keďže na výstave z nášho plemena nebol žiaden pes, do súťaže o titul víťaza plemena (BOB) nastúpila Casia (V1 CAJC) a Ally (V1 CAC). Pani posudzovateľka rozhodla, že pohár víťaza plemena si odnesie Casia.

Na výstave síce nebola veľmi veľká konkurencia (a psi - choďáci žiaľ chýbali úplne), ale splnili sme s Casiou podmienky na titul Juniorchamion a získali sme titul BOB - takže náš cieľ bol vrchovate splnený :-).

 • Casia a Ally súťažia o BOB
 • Pani posudzovateľka gratuluje Vierke
 • Vierka a Denisa
 • Casia z Dašiského zátiší - V1 CAJC BOB
 • Casiin prvý pohár BOB

Po výstave sme zašli ešte do neďalekých Uheriec, kde sa Casia vylietala na lúke, zastavili sme sa na Jankovom Vŕšku, Casia s nami absolvovala návštevu poľovníckej reštaurácie a potom sme už frčali na schôdzu cavalierskeho klubu.

Potešujúce je, že sa Casii neprejavila ani kinetóza a dlhé cestovanie zvládla bez úhony...

 • v tom vrecku sú piškoty
 • lietam si po lúke
 • na Jankovom Vŕšku

 

Kontakt:
Viera Stloukalová, PhD.
Devínske Jazero, Bratislava
tel. 0905-212193
e-mail: lemnaminor@hotmail.com


webdesign Crest IT