10.2.2013 - Návšteva u Kuliho

Kuliho, Hurkulesa z nášho vhru H sme nevideli od dňa, keď si ho odniesli jeho noví majitelia predštyrmi rokmi. Keď sme mali v nedeľu príležitosť zastaviť sa v Žiline, neoolali sme a požiadali sme jeho majiteľov o stretnutie, aby sme si mohli pozrieť brata nášho Nika. Privítala nás domáca pani s nadšený malý rubín, ktorý má veľa spoločných povahových čŕt s Nikom - predovšetkým jeho snahu privítať hostí a každého vypusinkovať.


Kontakt:
Viera Stloukalová, PhD.
Devínske Jazero, Bratislava
tel. 0905-212193
e-mail: lemnaminor@hotmail.com


webdesign Crest IT